Future with Hope - For children in EastAfrica

Vi tror att det är möjligt att förbättra världen genom att ge de som är mest utsatta en rimlig förutsättning att själva skapa sin utveckling. Vi har i olika former jobbat med gatubarnsprojektet Tumaini Children’s Center sedan det startade 2003. Barnen hjälps till utbildning och till att återintegreras i samhället. Projektet har välutbildad personal som också hjälper barnen till sjukvård, med stödsamtal eller andra speciella behov. En utvärdering från 2014 Utvärderingsrapporten visader också att cirka ett barn i veckan har fått stöd i att återintegreras sedan starten, och att barnen som återintegrerats i samhället känner sig jämlika med barn som haft en tryggare uppväxt vilket är ett gott betyg till projektet.

Barn som lever på gatan

Runt om i världens städer finns miljontals barn och ungdomar som bor och arbetar på gatan. De är en av de mest utsatta grupperna i samhället, och förnekas de flesta av sina mänskliga rättigheter, så som tillgång till mat, husrum, skolgång, sjukvård och inflytande i samhället. Huvudanledningarna till att barn lämnar sina hem är fattigdom, familjerelationsproblem, våld och övergrepp, att man är föräldralös, samt en förhoppning om ett bättre liv i städerna.

Hur kan jag hjälpa till

Tumaini Children’s Center (TCC) är ett gatubarnsprojekt som startades 2003 i Bukoba, Kagera regionen, i norra Tanzania. Projektet började som ett gensvar till det ökade antalet gatubarn som sågs i samband med att regionen drabbades av HIV/AIDS-epidemin. Konsekvensen av epidemin blev ett ökat antal föräldralösa barn och ytterligare ekonomiska svårigheter för de enskilda hushållen. Läs mer om hur du blir medlem och hur du kan stödja projektet under stöd oss.

Tanzania och Östafrika

Tanzania är beläget vid Afrikas östkust straxt söder om ekvatorn. Tanzania är fortfarande ett av världens fattigaste länder, trots decennier av omfattande bistånd och lån utifrån. Drygt en tredjedel av Tanzanias befolkning beräknas leva under inkomstgränsen för fattigdom, men svält råder normalt inte. Majoriteten av befolkningen bor på landsbygden och har tillgång till mat genom självhushåll.