Vad vi gör

Future With Hope – for children in East Africa

Future with Hope är en ideell frivilligorganisation som arbetar med att stötta utsatta barn i Kenya och Tanzania.

Vi tror att det är möjligt att ge dessa barn en rimlig och jämställd förutsättning att själva skapa sin utveckling och ta sig ur fattigdom. I linje med Sveriges utrikespolicy ser vi jämställdhet som grundläggande för alla barns rätt till utbildning och personlig utveckling.

Våra Projekt

Just nu har vi två aktiva projekt: Nguvu i syfte att öka jämställdheten i Kenya och Tumaini som arbetar med att rehabilitera och återföra gatubarn samt arbetande barn till ett tryggt och delaktigt liv i Tanzania.

Mer om projektet Nguvu

Nguvu, som betyder Kraft på Swahili, är en del av vår organisation med syfte att öka jämställdheten i skolan. För många flickor i Kenya innebär menstruation stigmatisering, infektioner och diskriminering. Som konsekvens tvingas många flickor att hoppa av sin skolgång eller hamna efter i sin utbildning. På kort sikt riskeras därför flickornas rätt till
utbildning, personlig utveckling och hälsa samt på lång sikt även försämras jämställdheten i samhället. Projektet Nguvu strävar därför efter att ge flickor i Kenya möjlighet att fullfölja sina studier utan avbrott eller diskriminering.

Genom insamlingar i Sverige kan vi bistå med att bindor och trosor delas ut med jämna intervaller till skolor både i Nairobi och på landsbygden utanför Kisumu. Future With Hope förser idag flertalet skolor i området runt Nairobi och vi har som mål att utöka antalet skolor
i Kenya som täcks av programmet. För att nå ut till skolor även på landsbygden görs donationer i samarbete med den lokala organisationen ESHASP, som vi har haft ett nära samarbete med sedan 2014.

Vill du stödja vårt arbete?

Håll utkik efter våra årliga insamlingskampanjer i samband med bland annat Världshälsodagen 7e april och Internationella Flickdagen 11 oktober, besök våra evenemang med kaféverksamhet Tavlebord Lanthandel på Orust eller bidra via månads- eller enskilda donationer.

För 100 kr kan du ge en flicka tillgång till bindor för ett helt år.

Hur bidrar du?
Swisha till: 123 199 37 16 med märkning: Nguvu!
Donera genom vårt bankgironummer: 552-8161

Vill du ha, eller ge bort en donation som present? Då finns möjlighet att ladda ner ett gåvobevis efter donation: https://drive.google.com/file/d/1W–Y660zn-SpA6rHxyoJuigmEUnCg9Da/view?usp=sharing

Alla donationer genom insamling går oavkortat till bindor och trosor.
Tack för ditt stöd. Det är betydelsefullt.

Tumaini Children´s Center

Tumaini Children’s Center är ett projekt i Kageraregionen i Tanzania som arbetar för att barn som bor och lever på gatan ska kunna återintegreras till samhället och få ett bra liv, samt förebygga att barn behöver lämna sina hem för ett liv på gatan. Tumaini betyder hopp. Projektets övergripande mål är att de mest utsatta barnen i Kagera-regionen, inklusive de som för närvarande bor på gatorna, ska bli väl integrerade i samhället, ha
samma rättigheter som andra barn och inte utsättas för diskriminering. Svetan har samarbetat med projektet sedan starten 2003.

Kageraregion i nordvästra Tanzania, där Bukoba ligger, drabbades hårt av HIV/AIDS-epidemin från 1990-talet och framåt. Som en konsekvens av epidemin ökade antalet föräldralösa barn och hushållens ekonomi försvagades. Även om majoriteten av barnen togs om hand av släktingar, stod andra utan försörjning och omvårdnad. Andra orsaker till
att barnen lever på gatan eller blir tvungna att arbeta i tidig ålder, är fattigdom och sociala problem i familjen.

Tumaini Children’s Center arbetar med att stödja barn som arbetar och bor på gatan till att återintegreras till ett tryggt och delaktigt liv i samhället. Projektets långsiktiga mål är antalet barn som arbetar och bor på gatan ska minska, samt att utsatta barn ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda av samhället så att de inte behöver bli gatubarn
eller arbetande barn. De ska kunna vara en aktiv, jämlik och produktiv del i
samhället. Projektet drivs inom ramen för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania North Western Diocese), som har lång och bred erfarenhet av att genomföra sociala insatser i Kageraregionen.

Tumaini Children’s Center behöver bidrag för att kunna stödja utsatta barn och ungdomar i Kageraregionen. Vi vill därför påminna om att alla har möjlighet att bidra via genom att skicka en gåva till Future with Hope Bankgiro 552-8161 eller Swish 123 199 37 16. Skriv Tumaini i meddelandefältet

Stöd till projektet

Läs mer om projektet på deras hemsida www.elcttumainichildrenscenter.org

Är du en organisation eller ett företag som vill bidra till något av våra
projekt? Då kan du:

– Bidra månadsvis
– Anordna event
– Gilla, dela eller direkt bidra till våra insamlingar
Ta gärna kontakt med oss via sociala medier!
Alla donationer genom insamling går oavkortat till bindor och trosor.

Tack för ditt stöd. Det är betydelsefullt!