TumainiChildren´s Center

Kagera regionen i nordöstra Tanzania drabbades hårt av HIV/AIDS epidemin i början av 2000-talet. Gatubarnsprojektet i Bukoba startades år 2002 för att ta hand om det ökande antalet barn som flyttade ut på gatan när de förlorade sina föräldrar.

Projektet (TCC) arbetar med att rehabilitera och återföra gatubarn samt arbetande barn till ett tryggt och delaktigt liv i samhället. Projektet riktar sig mot hela samhället i regionen och förespråkar förändring av politiken, regler samt förordningar rörande dessa barn.

Projektets långsiktiga mål är minska antalet gatubarn och arbetande barn i regionen, samt att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda av samhället så att de inte behöver bli gatubarn eller arbetande barn. De ska kunna vara en aktiv, jämlik och produktiv del i samhället.

TCC har en ledande roll i arbetet med gatubarn och arbetande barn i Bukoba. Sedan införandet av projektet har cirka 750 barn blivit hjälpta, det vill säga att projektet har i genomsnitt hjälpt cirka ett barn i veckan.

Läs mer om projektet på deras hemsida www.elcttumainichildrenscenter.org