TumainiChildren´s Center

Vi har i olika former jobbat med gatubarnsprojektet Tumaini Children’s Center sedan det startade 2003. Barnen hjälps till utbildning och till att återintegreras i samhället. Projektet har välutbildad personal som också hjälper barnen till sjukvård, med stödsamtal eller andra speciella behov. En utvärdering från 2014 Utvärderingsrapporten visader också att cirka ett barn i veckan har fått stöd i att återintegreras sedan starten, och att barnen som återintegrerats i samhället känner sig jämlika med barn som haft en tryggare uppväxt vilket är ett gott betyg till projektet.

Runt om i världens städer finns miljontals barn och ungdomar som bor och arbetar på gatan. De är en av de mest utsatta grupperna i samhället, och förnekas de flesta av sina mänskliga rättigheter, så som tillgång till mat, husrum, skolgång, sjukvård och inflytande i samhället. Huvudanledningarna till att barn lämnar sina hem är fattigdom, familjerelationsproblem, våld och övergrepp, att man är föräldralös, samt en förhoppning om ett bättre liv i städerna.

Tumaini Children’s Center är ett projekt i Kageraregionen i Tanzania som arbetar för att barn som bor och lever på gatan ska kunna återintegreras till samhället och få ett bra liv, samt förebygga att barn behöver lämna sina hem för ett liv på gatan. Tumaini betyder hopp. Projektets övergripande mål är att de mest utsatta barnen i Kagera-regionen, inklusive de som för närvarande bor på gatorna, ska bli väl integrerade i samhället, ha samma rättigheter som andra barn och inte utsättas för diskriminering.  Svetan har samarbetat med projektet sedan starten 2003.

Kageraregion i nordvästra Tanzania, där Bukoba ligger, drabbades hårt av HIV/AIDS-epidemin från 1990-talet och framåt. Som en konsekvens av epidemin ökade antalet föräldralösa barn och hushållens ekonomi försvagades. Även om majoriteten av barnen togs om hand av släktingar, stod andra utan försörjning och omvårdnad. Andra orsaker till att barnen lever på gatan eller blir tvungna att arbeta i tidig ålder, är fattigdom och sociala problem i familjen.

Tumaini Children’s Center arbetar med att stödja barn som arbetar och bor på gatan till att återintegreras till ett tryggt och delaktigt liv i samhället. Projektets långsiktiga mål är antalet barn som arbetar och bor på gatan ska minska, samt att utsatta barn ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda av samhället så att de inte behöver bli gatubarn eller arbetande barn. De ska kunna vara en aktiv, jämlik och produktiv del i samhället. Projektet drivs inom ramen för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania North Western Diocese), som har lång och bred erfarenhet av att genomföra sociala insatser i Kageraregionen.

Stöd till projektet

Tumaini Children’s Center behöver bidrag för att kunna stödja utsatta barn och ungdomar i Kageraregionen. Vi vill därför påminna om att alla har möjlighet att bidra via genom att skicka en gåva till Future with Hope Bankgiro 552-8161 eller Swish 1231993716. Skriv Tumaini i meddelandefältet

Läs mer om projektet på deras hemsida www.elcttumainichildrenscenter.org