Styrelsen:

HeleneaHelena Stigsson är ordförande i Future with Hope och har varit engagerad i gatubarnsprojektet Tumaini sedan första besöket 2007. Jag arbetar med ekonomi- och HR-frågor sedan många år, en kunskap som varit användbar vid ansökan och uppföljning av projektmedel till Tumaini. Att få möjlighet att vara delaktig i det viktiga arbetet som görs i Bukoba har gett mig viss insikt i de utmaningar som finns i ett fattigt land och den glädje det är att vara med skapa en möjlighet för dessa utsatta barn att få en tryggare barndom, utbildning och hopp om en framtid. Epost: helena.stigsson@futurewithhope.se

JessicaJessica Sverndal Kassör i Future with Hope och jag arbetar i vanliga fall som läkare. Jag har arbetat med gatubarnsprojektet i Bukoba, Tanzania, sedan 2011 och gjorde min första resa till Tanzania i november 2013. Under den här resan fick jag chansen att träffa dessa underbara barn och att lära känna den engagerade personalen på Tumaini Children ́s Center som arbetar hårt för att ge dessa barn en andra chans. De har fötts med sämre förutsättningar men förtjänar samma chans i livet. Det är därför som jag har valt att engagera mig för dem. Att även göra lite kan betyda mycket. Epost: Epost:jessica.sverndal@futurewithhope.se

Birgitta Ölvebornär är ledamot i Future with Hope med främst engagemang för projektet Nguvu. Jag har genom mitt arbetsliv haft förmånen att besöka olika delar av världen, haft chans att möta människor i deras miljö och också reflekterat över de olika villkor som barn föds och lever under på vår jord. Det väckte tidigt min intresse för att försöka bidra, under många år har min familj stöttat olika frivilligorganisationer med fokus flickors rättigheter till utbildning och hälsa. 2015 besökte vi olika organisationer som arbetar med barn i Nairobi och har sedan dess engagerade oss här. Jag är glad att få möjlighet att, som ledamot i
Future with Hope sedan 2019, kunna bidra till barns rättigheter, trygghet och hälsa.

Albin Ölveborn är ledamot och projektledare i föreningen med fokus på projektet Nguvu och ESHASP. Jag har arbetat med insamlingar och olika volontärprojekt både på plats i Kenya och från Sverige sedan 2015, har en kandidatexamen i Globala Studier och avslutar snart min masterutbildning i Mänskliga Rättigheter vid Göteborgs Universitet. Jag brinner för och vill bidra till barns lika rätt till en säker uppväxt, utbildning, hälsa och jämställdhet.

JesperJesper Sjöling är IT-ansvarig i föreningen och har tillsammans med övriga i styrelsen varit med och grundat Future with Hope. Jag har besökt Tumaini projektet vid två tillfällen och då fått möjlighet att arbeta med infrastruktur så som konstruktion av databas och hemsida. Musik är en viktig del av mitt liv och jag både inspireras och imponeras av gatubarnens kör i Bukoba. Jag är webbutvecklare och har också byggt den här hemsidan.

Lisa Larsson är vice ordförande i föreningen och har varit aktiv sedan hösten 2016. Under våren 2017 tog jag studenten från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, linje samhäll media. 
Hösten 2016 besökte jag Kenya och projektet ESHASP i samband med mitt gymnasiearbete/slutarbete i skolan.

Karin Eriksson är ledamot i föreningen. Jag har varit med i Kenya vid två tillfällen och besökt några av de olika projekten. Jag arbetar som förskollärare i Stenungsund.
Epost: karin.eriksson@stenung.stenungsund.se

Mia Larsson är sekreterare i föreningen och har varit aktiv sedan hösten 2016. Jag arbetar till vardags som fritidspedagog på Orust. Har varit och besökt de olika projekten i Kenya.
Epost: mia.larsson229@gmail.com