Styrelsen:

HeleneaHelena Stigsson är ordförande i Future with Hope och har varit engagerad i gatubarnsprojektet Tumaini sedan första besöket 2007. Jag arbetar med ekonomi- och HR-frågor sedan många år, en kunskap som varit användbar vid ansökan och uppföljning av projektmedel till Tumaini. Att få möjlighet att vara delaktig i det viktiga arbetet som görs i Bukoba har gett mig viss insikt i de utmaningar som finns i ett fattigt land och den glädje det är att vara med skapa en möjlighet för dessa utsatta barn att få en tryggare barndom, utbildning och hopp om en framtid. Epost: helena.stigsson@futurewithhope.se

JessicaJessica Sverndal Kassör i Future with Hope och jag arbetar i vanliga fall som läkare. Jag har arbetat med gatubarnsprojektet i Bukoba, Tanzania, sedan 2011 och gjorde min första resa till Tanzania i november 2013. Under den här resan fick jag chansen att träffa dessa underbara barn och att lära känna den engagerade personalen på Tumaini Children ́s Center som arbetar hårt för att ge dessa barn en andra chans. De har fötts med sämre förutsättningar men förtjänar samma chans i livet. Det är därför som jag har valt att engagera mig för dem. Att även göra lite kan betyda mycket. Epost: Epost:jessica.sverndal@futurewithhope.se

jeanetteJeanette Olsson, vice ordförande i Future with Hope. Jag har mitt främsta engagemang i arbetet med utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Jag är socionom och folkhälsovetare och har arbetat både i Sverige och internationellt, ex i Indien för Unaids och i Etiopien för Rädda Barnen. Jag var i Tanzania första gången 1991 och arbetade då i ett projekt för föräldralösa barn, och har efter det ständigt återkommit dit. För närvarande doktorerar jag och min forskning handlar om de möjligheter och hinder som barnen och ungdomarna, som tidigare bott på gatan i Bukoba, möter när de flyttar tillbaks till sitt lokalsamhälle. Epost: jeanette.olsson@futurewithhope.se

EvaEva Åberg är sekreterare i föreningen och har varit engagerat i arbetet med gatubarnsprojektet sedan 2007. Jag har varit i Tanzania ett flertal gånger och besökt projektet vid två tillfällen. Epost: eva.aberg@futurewithhope.se

JesperJesper Sjöling är IT-ansvarig i föreningen och har tillsammans med övriga i styrelsen varit med och grundat Future with Hope. Jag har besökt Tumaini projektet vid två tillfällen och då fått möjlighet att arbeta med infrastruktur så som konstruktion av databas och hemsida. Musik är en viktig del av mitt liv och jag både inspireras och imponeras av gatubarnens kör i Bukoba. Jag är webbutvecklare och har också byggt den här hemsidan. Epost: jesper.sjoling@futurewithhope.se

Lisa Larsson är ledamot i föreningen och har varit aktiv sedan hösten 2016. Under våren 2017 tog jag studenten från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, linje samhäll media. 
Hösten 2016 besökte jag Kenya och projektet ESHASP i samband med mitt gymnasiearbete/slutarbete i skolan.

Karin Eriksson är ledamot i föreningen. Jag har varit med i Kenya vid två tillfällen och besökt några av de olika projekten. Jag arbetar som förskollärare i Stenungsund.
Epost: karin.eriksson@stenung.stenungsund.se

Mia Larsson är sekreterare i föreningen och har varit aktiv sedan hösten 2016. Jag arbetar till vardags som fritidspedagog på Orust. Har varit och besökt de olika projekten i Kenya.
Epost: mia.larsson229@gmail.com