ESHASP

Embaksi Slums Hygiene And Sanitary Program

Enligt Unicef stannar en av tio flickor i Afrika hemma från skolan i perioder eller helt och hållet för att man fått infektioner eller andra underlivsproblem. Att vara borta fyra till fem dagar per månad äventyrar flickornas utbildning och möjlighet att försörja sig och ökar risken för tonårsgraviditeter och alltför tidiga äktenskap, varnar FN.

Eshasp är en organisation som just nu arbetar med att  tillhandahålla bindor och trosor till skolflickor i utsatta områden. Deras huvudsakliga områden är just nu Mukuru, Kwa och Njenga slum som ligger i östra Nairobi, Kenya.

De arbetar även med att undervisa och upplysa lokalbefolkningen om hygienfrågor, många saknar också basala hygien artiklar som tvål och handdukar.

Tack vare stödet med bindor och trosor kan flickorna gå i skolan hela tiden, de behöver inte stanna hemma under sin menstration.

Future with Hope har under flera tillfällen delat ut bindor och trosor i olika skolor.