KIPCHORWA

KIPCHORWA är en by som ligger ca. 8 timmar nordväst om Nairobi. Skolan är byns samlingspunkt och fungerar även som kommunhus och kyrka. Lokalen rymmer 4 klasser som undervisas samtidigt och är byggd i korrigerad plåt.

Förrutom fattigdom är även HIV utbrett i området.

Future with Hope har stöttat skolan med en ny vattentank så att de kan ta till vara på regnvatten.

Förhoppningen är att Future with Hope kan fortsätta att stötta skolan med skolmaterial samt annan utrustning som de är i stort behov av.