Bankgironummer: 552-8161
Swish nummer: 123 199 37 16

Future with Hope - For children in EastAfrica

Future with Hope är en ideell frivilligorganisation som arbetar med att stötta utsatta barn i Kenya och Tanzania.