Uppföljningsresa under september-oktober

Jesper och Helena besökte Bukoba och arbetade tillsammans med Tumainis personal och barn under 8 veckor. Mål och budget för innevarande projektperiod 2013-2015 gicks igenom för att se om någon justering behöver göras nu när vi är halvvägs genom projektperioden. Detta gjordes bland annat genom en självutvärdering tillsammans med hela personalstyrkan och några av barnen. Självutvärderingen gjordes enligt den metod som Forum Syd rekommenderar och baserades på frågorna ”gör vi vad vi sa att vi skulle göra”, ”gör vi någon skillnad” och ”gör vi rätt saker”. Svåra och viktiga frågor som skapade en livlig diskussion. Budgetmässigt följer projektet det vi kommit överens om men vi ser att det finns ytterligare behov av pengar till utbildning, medicin och mat för barnen.

Utöver uppföljning av projektet arbetade vi med infrastruktur och profilering av Tumaini. Dels byggde vi en hemsida där de kan berätta om sitt arbete, hur besökare hittar dem samt hur man kan stötta projektet. Det finns även ett nyhetsflöde på hemsidan där intresserade kan läsa om vad som är på gång hos Tumaini.

En extern utvärdering som tittat på organisationens effektivitet rekommenderade att Tumaini skulle lämna sitt system med pappersjournaler för barnen och istället införa en databaslösning. Under vårt besök arbetade vi tillsammans med personalen för att hitta en fungerande lösning och nu finns alla aktiva barn upplagda i systemet. Databasen gör informationen lättare att analysera och fältassistenterna kan både fylla i och komma åt informationen när de är ute i byarna. För att ytterligare öka användbarheten installerade vi ett trådlöst nätverk på kontoret.

Tumaini har en kör där alla barn är välkomna att vara med. Det finns mycket glädje i sången och dansen men kören har också till uppgift att sprida budskapet om det hårda livet på gatan för att skapa förståelse i samhället och för att hindra fler barn från att flytta ut på gatan. De berättar också om Tumaini och det viktiga arbete som de gör. Hosea och Andrew som är lärare i Tumaini och även ansvariga för kören hade länge drömt om att få göra en video som de kunde sälja när de uppträder för att samla in pengar till projektet. Tillsammans med dem filmade vi kören i olika miljöer under ett antal dagar och resultatet blev 6 låtar och en video som de nu har till försäljning vid konserter och via hemsidan.

Det finns en sygrupp som består av professionella sömmerskor och några av de före detta gatubarnen som arbetar som lärlingar. De syr skoluniformer, lakan och annat som barnen i projektet behöver men tar även emot beställningar från besökare och allmänhet. Fler och fler kommer till dem för att sy upp nya kläder och Regina som ansvarar för gruppen är garant för den höga kvaliteten. Vi beställde ett antal väskor och necessärer av dem som vi kommer sälja här i Sverige till förmån för gatubarnen.